Home AGB
AGB

Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van Unitec Systemhaus Motiva GbR

1. Sluiting van het contract

1.1 contracten meer dan goederen en diensten komen uitsluitend op basis van deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) van UNITEC Informationssysteme GmbH gesloten (hierna - genoemd - Unitec).
Zelfs zonder ausdrcklichen Nota bij sluiten van de overeenkomst uitsluitend van toepassing op deze algemene voorwaarden in zijn opvraagbaar bij het indienen van de verklaring van de koper onder www.Unitec.de versie.
Ze zijn ook van toepassing wanneer Unitec aflevering of uitvoering aan de koper ausfhrt reservering in de kennis van tegenstrijdige of afwijken van deze voorwaarden van de koper. Afwijkingen in 1.1 bedrfen schriftelijk.

1.2 De aanbiedingen van Unitec en daarin zijn niet bindend. Dit geldt ook als de koper catalogi, technische documentatie, andere productbeschrijvingen of documenten werden berlassen waarbij Unitec zijn eigendom en auteursrechten vorbehlt.
Het bestellen van goederen door de koper vormt een bindend contract aan te bieden. Tenzij de order anders is bepaald, is Unitec recht om dit contract aan te bieden binnen twee weken na zijn toetreding te aanvaarden.
De aanvaarding kan worden verklaard, hetzij schriftelijk (bijvoorbeeld door Auftragsbesttigung), of door het leveren van de goederen aan de koper. Bestel annuleringen bedrfen onze ausdrcklichen schriftelijke toestemming.

1.3 Smtliche juridisch relevante verklaringen en advertenties die zijn opgegeven door de koper Unitec Tegenover aftrek nadat het contract (bijvoorbeeld het instellen van deadlines, Mngelanzeigen, uitleg van ontslag of vermindering), bedrfen om in geschreven vorm.

2. Prijzen

2.1 De aufgefhrten aanbod kosten zijn nettoprijzen excl. BTW. De btw zal worden getoond aan de koper aan de wettelijke hoogte afzonderlijk in de factuur.

2.2 Indien de periode tussen sluiten van een contract en de overeengekomen leveringstermijn meer dan vier maanden en verandering na het sluiten van de overeenkomst op de gebruikelijke Unitec listenmigen prijzen of laatprijzen besttigten / overeengekomen prijzen voor de software of diensten, of verhoogt de belasting over de toegevoegde waarde Unitec heeft het recht om de koopprijs dienovereenkomstig of de Verhoging btw aan te passen.
Dit resulteert in een toename van de koopprijs met 5% of meer, dan kan de koper schriftelijke toelichting te geven binnen drie weken na ontvangst van het bericht over de Preiserhhung zurcktreten het contract.

2.3 verandering na het sluiten van het contract met een rechtspersoon van publiek recht, een publiekrechtelijke Sondervermgen of een handelaar, voor wie de opdracht behoort tot de werking van zijn handel, de gebruikelijke bij Unitec
listenmigen prijzen of laatprijzen / overeengekomen prijzen voor diensten of verhogingen is de BTW, zodat de verkoopprijs stijgt dienovereenkomstig.

3. Levering

3.1 opgegeven door Unitec leveringsdata zijn bij benadering. Unitec is alleen gebonden aan leveringstermijnen wanneer dit uitdrukkelijk werd bevestigd als bindend.

3.2 Naleving van de termijnen voor diensten vereist dat de tijdige ontvangst smtlicher door de koper te leveren documenten, benodigde vergunningen en goedkeuringen,
besttigten software of de wettelijke
vooral vooruit Plnen, en naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen van de koper. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan op tijd, zijn de termijnen verlengen juiste. Dit geldt niet indien Unitec is verantwoordelijk voor de Verzgerung.
Voor de vergadering van termijnen is de datum mageblich, waarin de goederen de fabriek, magazijn of de plaats van verzending hebben verlaten.

3.3 Indien de levering op de afgesproken tijd vertraagt ​​Bovendien, als het maar kan rechten daaruit beweerd pas na een schriftelijk door de koper binnen de periode van ten minste 2 weken.

3.4 In Leistungsstrungen dat Unitec niet verantwoordelijk is, met name in gevallen Arbeitskmpfen en overmacht, de afgesproken levertijd verlengt de duur van Strung.

3.5 De ​​scheepvaart is voor rekening en risico van de koper. Het risico gaat ook langs bij het verlaten van de fabriek of het magazijn van de klant over wanneer Unitec gebruik van eigen vervoer. Als de verzending of levering door de klant gevraagde vertraagt, gaat het risico over van de dag van de gereedheid voor verzending. Dit geldt ook indien de koper in gebreke is van acceptatie.

3,6. Indien de koper in gebreke is van acceptatie, unterlsst hij een daad van samenwerking of vertraagt ​​de levering van andere redenen toe te schrijven aan de koper, als Unitec heeft recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade te eisen inclusief bijkomende kosten (zoals opslagkosten) ,

3.7 Deelleveringen en partiële diensten zijn zulssig. Elke gedeeltelijke levering en gedeeltelijke dienst zijn van toepassing in dit geval als een zelfstandige vorderingen.

4. Training

4.1 Registratie: Registratie deadline wordt gehaald als er geen andere overeenkomst is in een bepaald geval 7 dagen voordat de cursus begint. Elke aanvraag zal schriftelijk worden bevestigd door Unitec door Auftragsbesttigung en vervolgens voor beide partijen bindend. De toewijzing van Teilnehmerpltze gemaakt na ontvangst van de schriftelijke aanvraag. Moet training volledig te worden geboekt, zal de aanvrager medegedeeld en geïnformeerd over de volgende vrije training. Door het registreren van de vooraf ingestelde inhoud door de deelnemers worden aanvaard. Unitec behoudt zich het recht, voor zover nodig, de inhoud van de opleiding, Place, - tijden en deadlines te veranderen. Een opleiding heeft Unitec alleen in overleg. Voor het uitvoeren van een minimale doorlooptijd van vier weken en een minimum aantal van vier personen nodig. In brigen Paragraaf 1 van toepassing is. 3

4.2 Uitschrijving: Liggend voor de opleiding van 14 dagen voor minder dan een totaal van vier aanvragen voor, Unitec behoudt zich het recht voor om de training te annuleren. Unitec behoudt zich het recht ook een training door overmacht (bv ziekte van de trainer) te annuleren (of gebruik een andere trainer). Bij annulering Unitec biedt een alternatieve datum voor nchstmglichen tijd; verder Ansprche niet bestaan. Indien een schriftelijke opzegging Unitec niet 7 werkdagen voor de cursus voor, valt 50% van de opleiding prijs als Pauschalisierter vordering tot schadevergoeding.

4.3 Cursus uur: trainingen beginnen meestal om 09:00 uur en eindigt rond 17:00 uur. Uitzonderingen kunnen worden overeengekomen tussen de deelnemers en de trainers. 5-daagse training en verder aankomst is het begin op de 1e dag om 10:00 uur. Dit is expliciet opgenomen in de Besttigung.

4,4 berekening regime: Zoals in 5.

4.5 Vereisten: Unitec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan worden veroorzaakt door een gebrek aan basisvoorwaarden (bijv PC Basic Operation Knowledge) ontstaan. Remt een deelnemer om deze reden of door zijn gedrag in wezen training vooruitgang, Unitec behoudt zich het recht voor om de betrokken Rcksichtnahme naar de andere studenten van de opleiding deelnemer uit te sluiten. In dit geval zal de opleidingskosten worden bijgeschreven in de volle hoogte.

4.6 corporate training in het bedrijf: Elke deelnemer moet een werkstation te verdienen voor de praktische oefeningen, die moet worden gevestigd in een kamer. Fr mediation
de theoretische lesmateriaal, is het noodzakelijk dat de opleiding kamer is uitgerust met een schoolbord / scherm en een projector. De lichtomstandigheden in de trainingsruimte moet geschikt zijn voor daglicht projectie. De coach moet ook
een werkstation incl. accessoires (monitor, toetsenbord, muis, enz.). Op verzoek kunnen wij lenen tegen een vergoeding apparaten of werkstations. Voor de opleiding, de benodigde software beschikbaar op de werkplekken in de versie die training onderwerp.
Hierfr de klant te verzorgen. Tegen berekening kan Unitec voor deze taak te worden belast. Unitec neemt op de site van het trainen niet aansprakelijk voor de apparaten of de gegevens, die zich op het moment van de opleiding op de machines.

5. Betaling en verzuim

5.1 De koopprijs wordt betaald en fllig binnen 14 dagen na facturatie en levering of aanvaarding van de goederen, tenzij anders vermeld.

5.2 Aan het einde uitsteekt betalingstermijn de Koper in verzuim is. De aankoopprijs is tijdens de vertraging van de respectievelijk geldende wettelijke vertragingsrente rente te betalen.
De bewering van verdere schadevergoeding is gereserveerd. Tegenover handelaren blijft gerechtigd de kaufmnnischen Flligkeitszins (353 HGB) onaangeroerd.

5.3 De koper kan compenseren of Zurckbehaltungsrechte slechts voor zover zijn vordering bepaald rechtskrftig erkend door Unitec of is onomstreden. In Mngeln de levering van de klant blijft onaangeroerd de Mngelrechte.

5.4 Auer op het gebied van 354a HGB kan de klant Ansprche toekennen van deze overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Unitec aan derden. 5.5 Unitec blijft het recht op gedeeltelijke wetsvoorstel uitdrukkelijk voorbehouden.

6. Rcktrittsrecht

6.1 Tenzij Unitec levertermijnen om redenen die Unitec is niet verantwoordelijk voor, niet in staat is om te voldoen (Nichtverfgbarkeit performance), zal de koper onverwijld Hierber en hem de verwachte nieuwe levertijd gelijktijdig op de hoogte. Als de prestaties goed binnen de nieuwe leveringstermijn niet is omgezet, is Unitec recht zurckzutreten geheel of gedeeltelijk uit het contract; alle vergoedingen die reeds betaald de koper zal worden terugbetaald zonder vertraging. Als een geval van Nichtverfgbarkeit prestaties in deze zin geldt in het bijzonder de niet tijdige levering door de leverancier van Unitec wanneer Unitec heeft gesloten congruent Deckungsgeschft, noch Unitec noch haar leveranciers in gebreke of Unitec is geen verplichting op individuele basis voor de inkoop ,

6.2 Als blijkt na het sluiten van het contract, dat de aankoopprijs vordering van Unitec is gefhrdet door een gebrek Leistungsfhigkeit van de klant, Unitec is onder de wettelijke bepalingen, om de prestaties te houden en indien nodig na het instellen van een deadline voor het ontslag van de overeenkomst (321 BGB). In Vertrgen over het maken van onredelijke dingen (one-offs), (eenmalige), kunnen Unitec het ontslag
onmiddellijk uit te leggen; de wettelijke bepalingen over het misbaarheid van een termijn blijven onaangetast.

7. octrooien en auteursrechten

Op schema's, tekeningen, Entwrfen, illustraties, beschrijvingen en documenten hnlichen zijn Unitec behoudt eigendom en auteursrechten voor. Deze documenten drfen schriftelijke toestemming van Unitec gekopieerd of op een andere manier voor derden toegankelijk worden gemaakt en worden geretourneerd onverwijld op verzoek van Unitec. Dit geldt ook voor de documenten die zijn aangewezen als vertrouwelijk.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tot betaling van alle gegenwrtigen vollstndigen en knftigen vorderingen uit hoofde van het contract en de lopende zakelijke relatie een (beveiligde claims) Unitec behoudt zich het recht van eigendom aan de goederen.
De staande onder eigendomsvoorbehoud kan toegezegd vóór vollstndiger betaling van de gewaarborgde vorderingen aan derden, zijn nog steeds bereignet veiligheid. De Koper dient onverwijld Unitec schrijven indien en voor zover dat derden toegang hebben tot de weggelopen ons de goederen.

8.2 Tenzij Unitec overeengekomen met de koper van de goederen als gevolg van de betaling per cheque of ruil procedure, dit voorbehoud geldt ook voor de Einlsung van aanvaard door Unitec wetsvoorstel door de koper en vervalt niet door creditering van de cheque ontvangen.

8.3 Voor de verbreking van het contract, in het bijzonder voor niet-betaling van de koopprijs flligen, Unitec gerechtigd zurckzutreten volgens wettelijke bepalingen van het contract en / of terug te vorderen van de goederen als gevolg van het eigendomsvoorbehoud. De vraag betekent niet automatisch dat de uitleg Rcktritts; Unitec is eerder gerechtigd de goederen terug te winnen en om het ontslag te reserveren. Niet de klant betaalt de aankoopprijs flligen kunnen Unitec deze rechten alleen als de klant eerder tevergeefs een redelijke termijn werd ingesteld voor betaling of een dergelijke tijdslimiet op de wettelijke bepalingen kan worden afgezien gelden.

8.4 De koper is gerechtigd de goederen veruern onder eigendomsvoorbehoud in de normale gang van zaken Gemen verder en / of proces. In dit geval ergnzend gelden de volgende bepalingen.
Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten die voortkomen uit de verwerking, vermenging of combinatie van onze producten en de totale waarde, met Unitec beschouwd als producent. Het geval van de verwerking, het mengen of combineren met goederen van derden zijn hun eigendomsrechten, zal mede-eigendom in de Unitec pariteit van de factuur waarden van de verwerkte, gemengde of gecombineerde producten te verwerven. In brigen fr geldt het resulterende product is hetzelfde als bij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

Het gevolg van de wederverkoop van de goederen of producten vorderingen op derden, de opdrachtgever reeds nu of in het bedrag van onze totale gem mogelijk mede-eigendom aandeel in de vorige paragraaf voor de veiligheid op Unitec. Unitec aanvaardt de opdracht. Het vermeld in paragraaf 8.1 Verplichtingen van de klant zijn ook van toepassing met betrekking tot de toegewezen claims. Om de vordering van de koper bovendien verzamelen Unitec blijft ermchtigt. Unitec verbindt de vordering niet te innen zolang de klant voldoet aan zijn betalingsverplichtingen Unitec Tegenover handhaving, niet belegering achteraf, is niet van toepassing is ingesteld op Erffnung insolventieprocedure en geen andere gebreken aanwezig zijn efficiëntie. Maar als dit het geval is, kan Unitec eisen dat de klant onthult de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars, biedt alle noodzakelijke informatie voor het verzamelen, de aushndigt om documenten gehrigen en informeert de schuldenaars (derden) van de opdracht. hoger is dan de realiseerbare waarde van de effecten groter is dan de vorderingen van Unitec tot meer dan 20%, zullen we vrijgeven op vraag van de koper van effecten tegen Unitec.

9. Garantie

9.1 Voor de rechten van de koper in het pand en Rechtsmngeln (inclusief verkeerd en korte levertijden) zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen, voor zover hierna anders is bepaald. Ongerepte In alle gevallen de wettelijke bepalingen voor speciale uiteindelijke levering van de goederen blijven op een consument (leverancier beroep acc. 478, 479 BGB).

9.2 basis van Mngelhaftung gaat vooral over de kwaliteit van de goederen bereikte akkoord. Als een overeenkomst over de aard van de goederen alle productbeschrijvingen, die het onderwerp zijn van de individuele overeenkomst geldig zijn; het maakt geen verschil in dit geval, of het product beschrijving door de koper, door de fabrikant of afgeleide Unitec.

9.3 Tenzij de aard van die niet is overeengekomen, moet worden beoordeeld op basis van de wettelijke regeling, of er een defect aanwezig is of niet (434 par. 1 en S2 3 BGB). Echter, Fr openbare uitingen van de fabrikant of andere derde partijen (bijvoorbeeld reclame-uitingen) overneemt Unitec geen aansprakelijkheid.

9.4 De Mngelansprche de koper veronderstellen dat hij (HGB 381 377) heeft zijn statutaire onderzoek en Rgepflichten waargenomen. Als tijdens het onderzoek of later een defect, is Unitec daarvan maakt onverwijld schriftelijk display. Want zonder vertraging geldt het display als het is gemaakt binnen twee weken, met de deadline, tijdige mailing
het display is voldoende. Onafhankelijk van dit onderzoek en Rgepflicht Koper wordt schriftelijk duidelijke tekortkomingen (inclusief Falschund korte levertijden) binnen twee weken na de bevalling worden gemeld, waarbij hier is genoeg, de tijdige verzending van de display om de deadline te halen. Niet aan de koper ordnungsgeme onderzoek en / of Mngelanzeige lanceren, is de aansprakelijkheid van Unitec uitgesloten fr het gebrek aan niet-weergegeven.

9.5 Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn, kunnen Unitec aanvankelijk kiezen of Nacherfllung door het verwijderen van het gebrek (reparatie) of door levering van een foutloze artikel (vervangende levering) wordt gedaan. Het recht om te weigeren Nacherfllung onder de wettelijke voorwaarden blijft onaangeroerd.

9.6 Unitec heeft het recht om het te wijten Nacherfllung daarvan abhngig dat de koper betaalt de aankoopprijs flligen maken. Echter, heeft de klant recht op een zurckzubehalten in pariteit redelijke deel van de koopprijs missen.

9.7 De Koper Unitec heeft om tijd en gelegenheid precies de afgekeurde goederen te geven vanwege Nacherfllung, in het bijzonder naar de bergen te Prfungszwecken. In geval van een vervangende levering, is de koper Unitec zurckzugeben het defecte onderdeel volgens de wettelijke voorschriften. De Nacherfllung omvat noch de uitbreiding / verwijderen van de gebrekkige goederen, zelfs wanneer Unitec was oorspronkelijk niet verplicht om de montage / installatie te doen.

9.8 Het doel van de audit en de vereiste om Nacherfllung kosten, met name het vervoer, reizen, arbeids- en materiaalkosten (niet: verwijdering en installatiekosten), draagt ​​Unitec wanneer eigenlijk is er een defect. Echter, het blijkt een defect verzoek van de koper worden ongeoorloofd uit, Unitec kan eisen van de klant de gerelateerde kosten.

09:10 Ansprche de koper tot schadevergoeding of schadeloosstelling van verspilde kosten is alleen sprake Magabe van Paragraaf 10 en worden uitgesloten brigen

9.9 Indien de Nacherfllung mislukte of de Nacherfllung door de koper niet worden ingesteld redelijke termijn is verstreken of na de wettelijke bepalingen kan worden afgezien, kan de koper zurcktreten van opdracht of de koopprijs te verminderen. In een klein defect echter geen Rcktrittsrecht.

10. Hoofdelijke aansprakelijkheid

10.1 Voor zover waaronder de volgende bepalingen anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, Unitec is aansprakelijk voor enige schending van contractuele en contractuele verplichtingen, behalve in overeenstemming met de wettelijke bepalingen einschlgigen.

10.2 voor schade Unitec aansprakelijk voor welke juridische reden voor opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid alleen aansprakelijk Unitec

  • fr schade als gevolg van het verlies van het leven, van het lichaam of de gezondheid,
  • fr schade uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verbintenis waarvan de nakoming moet ordnungsgeme de uitvoering van het contract helemaal alleen staat en waarvan de naleving van de contractuele partner regelmatig zich baseert en een beroep kan doen); in dit geval is de aansprakelijkheid van Unitec is beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.
    Het voorgaande geldt ook voor de persoonlijke Haftungsbeschrnkung aansprakelijkheid van de medewerkers, plaatsvervangende agenten, vertegenwoordigers en organen van Unitec.
c blijft ermchtigt. Unitec verbindt de vordering niet te innen zolang de klant voldoet aan zijn betalingsverplichtingen Unitec Tegenover handhaving, niet belegering achteraf, is niet van toepassing is ingesteld op Erffnung insolventieprocedure en geen andere gebreken aanwezig zijn efficiëntie. Maar als dit het geval is, kan Unitec eisen dat de klant onthult de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars, biedt alle noodzakelijke informatie voor het verzamelen, de aushndigt om documenten gehrigen en informeert de schuldenaars (derden) van de opdracht. hoger is dan de realiseerbare waarde van de effecten groter is dan de vorderingen van Unitec tot meer dan 20%, zullen we vrijgeven op vraag van de koper van effecten tegen Unitec.

10.3 De resultaten uit paragraaf 10.2 Haftungsbeschrnkungen geldt niet indien de daarin genoemde personen frauduleus verborgen gebreken of hebben meer dan een garantie voor de kwaliteit van de goederen genomen. Hetzelfde geldt voor de koper in het kader van de Wet Productaansprakelijkheid Ansprche.

10,4 Door een schending van de rechten die niet uit een defect, kan alleen zurcktreten of kndigen wanneer Unitec is verantwoordelijk voor de schending van de plicht van de klant. Een gratis Kndigungsrecht van de klant (in het bijzonder gem. 651, 649 BGB) is uitgesloten. In brigen de wettelijke eisen en de juridische gevolgen zijn van toepassing.

11. Verjhrung

11.1 Niettegenstaande 438 par. 1 nr. 3 BGB betrgt algemene Verjhrungsfrist fr Ansprche van onroerend goed en Rechtsmngeln één jaar na aflevering. Indien de aanvaarding is overeengekomen, de Verjhrung begint met de acceptatie. Onaangeroerd daarvan de wettelijke speciale regelingen voor zakelijke Herausgabeansprche derde (438 par. 1 nr. 1 BGB), in de boosheid van Verkufers (438 par. 3 BGB) en fr Ansprche in leverancier beroep in de uiteindelijke levering aan een consument (479 BGB).

11.2 De bovenstaande Verjhrungsfristen verkoop wet ook van toepassing voor en contractuele eisen schadevergoeding, behalve de koper, op basis van een gebrek van de goederen, tenzij de toepassing van de wettelijke regelmigen Verjhrung (195, 199BGB) zou leiden in individuele gevallen krzeren Verjhrung. De Verjhrungsfristen de wet productaansprakelijkheid onaangetast blijven in ieder geval. Anders voor vorderingen vergoeding van de klant zijn gem. Paragraaf 10 uitsluitend de juridische Verjhrungsfristen.

12. Legal, Erfllungsort en jurisdictie

12.1 De overeenkomst het Duitse recht, met uitsluiting van de voorbereidingen van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) van toepassing. 12.2 Erfllungsort is Hanau.

12,3 Ausschlielicher bevoegdheid is Frankfurt, op voorwaarde dat elke partij een handelaar of rechtspersoon van publiek recht is.

13. Scheidbaarheid, geschreven vorm

13.1 Wijzigingen en aanvullingen van het Verdrag bedrfen schrijven. Dit geldt ook voor de wijziging of intrekking van deze clausule. Verbinden de partijen zich schriftelijk te worden gedocumenteerd door deze overeenkomst afwijkende mndliche overeenkomsten. Elektronische documenten in tekstvorm niet voldoen aan de eis van de schriftelijke vorm.

13.2 Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig, dit raakt niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De Verdragsluitende Partijen bemhen te vinden in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling die de doelstelling van het Verdrag juridisch en economisch het meest geschikt.